ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ครูชัชชัยนนท์ วงศ์จักร์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และชมรมศิษย์เก่า มอบชุด PPE ให้กับ โรงพยาบาล